• Nguyễn Văn Ngọc
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 02623603272
 • ptp@vtk.com
 • Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT
Bùi Văn Hưng
 • Bùi Văn Hưng
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 02623707345
 • tp@vtk.com
 • Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn phòng GD&ĐT